Scouting Erasmus Logo

Scouting Erasmus Oosterhout

Sinds 1968

Oprichting Erasmusgroep

02-03-1968

Lord Baden Powell heeft in 1907 in Engeland de padvinderij opgericht. Dit was een groot succes en het fenomeen is overgewaaid naar Nederland. In 1910 is de padvinderij officieel in Nederland opgericht.

Tot half jaren zestig werden de groepen eigenlijk voornamelijk door de kerken mogelijk gemaakt. Er was ook een strikt onderscheid in katholieke- en protestante groepen, jongens- en meisjesgroepen.

In de jaren zestig kregen de kerken steeds minder invloed op de maatschappij en het leven van de mensen. Padvindersgroepen kregen daardoor ook minder leden. Ook huisvesting werd een groter probleem.

In Oosterhout waren oa de “Mbagagroep voor katholieke verkenners”  en de “Lukwelgroep voor Nederlandse padvinders” actief. Ook zij kregen te maken met een teruglopend ledenaantal en een gebrek aan goede huisvesting. Er is nog een poging gedaan om langs het kanaal op een braakliggend terrein (tussen ’t Brabants Bontje en Lievenshove) een nieuw clubhuis te bouwen met de leden zelf tijdens opkomsten. Maar als ze dan in het weekend aankwamen was veel van het werk van de week ervoor weer afgebroken door andere jeugd uit de stad.

Vanwege de problemen waar de groepen tegen aan liepen, zijn ze gaan kijken wat er voor mogelijke oplossingen waren. Deze samenwerking leidde tot het samenvoegen van de groepen in de Erasmusgroep. Dit leidde op hoger niveau tot veel protest natuurlijk: hoe kun je bedenken dat een katholieke groep samen gaat met een protestante groep….??? Uiteindelijk is het toch gelukt om toestemming van de hoofdkwartieren van de K.V. en de N.P.V.

De groep is op 2 maart 1968 op het schoolplein van de Nicolaasschool (huidige locatie Zwaaikom achter de Pannehoef) geïnstalleerd als eerste groep in Nederland waar beide religies samen in 1 groep werkten. Enige tijd later zijn daar ook nog de meisjes van (protestante) Parsivalgroep bijgekomen.

Men heeft gekozen voor de naam Erasmusgroep omdat Desiderius Erasmus als humanist inspirerende  ideeën en denkbeelden van verdraagzaamheid en vrede zowel binnen als buiten de kerk verkondigde, die van grote invloed zijn geweest op de maatschappij. Dit is de bron geweest van de samenwerking tussen de groepen.

In 1973 is ook op landelijk niveau de samenwerking tussen de verschillende bestaande organisaties samengesmolten tot Scouting Nederland waar religie of geslacht niet meer uitmaakte om het spel van verkennen te spelen. Ze waren aan het denken gezet door de ontwikkelingen in Oosterhout!

De groep heeft sindsdien op meerdere locaties hun clubhuis gehad. Een aantal jaren hebben we aan de Amalia van Solmsstraat gezeten. Leiding, leden en veel vrijwilligers hebben begin jaren ’80 het huidige clubhuis gebouwd. De officiële opening van Het Groepshuis is geweest in april 1986. De groep is inmiddels uitgegroeid tot redelijk stabiele groep van ruim 250 enthousiaste leden en leiding!!!

Extra foto's