Scouting Erasmus Logo

Scouting Erasmus Oosterhout

Lid worden

Contributiegegevens

Zoals bij elke vereniging kost het lidmaatschap geld, de contributie, zo ook bij Scouting Erasmus.

Deze contributie bedraagt momenteel 26 euro per kwartaal. Betaling geschiedt middels automatische incasso

Leden:

Aspirant lid

Leden die in een probeerperiode meedoen in een afdeling jeugdleden. Meestal ca. 4 weken.

Jeugdleden:

Leden die tot de Bevers t/m Pivo's behoren.

Pluspivo's:

Leden die tot de Pluspivo's behoren.

Plusscouts:

Leden die geen vaste functie of taak hebben maar lid willen blijven van de groep.

Leiding en bestuur:

Leden die enkel een leiding- of bestuursfunctie hebben.

Ondersteuningsteam:

Leden met een specifieke ondersteunende functie zoals  de beheerder, gastheer/gastvrouw beheer, verhuur coördinator en praktijk coördinatoren. 

Bedrag:

Contributie seizoen

 

2018-19

 

 

 

 

Per periode

 

Per jaar

 

Aspirant lid

 

 -

 

n.v.t.

 

Jeugdleden

 

 26,00

 

 104,00

 

Pluspivo's / Plusscouts Leiding en bestuur

 

 8,50

 

 34,00

 

Ondersteuningsteam

 

-

 

 -

 

Wij doen ons uiterste best om de contributie zo laag mogelijk te houden, zodat onze scoutinggroep voor iedereen toegankelijk kan zijn. Om dat voor elkaar te krijgen proberen we gedurende het jaar ook op andere manieren aan extra inkomsten te komen, dit doen wij door ons gebouw te verhuren en een aantal acties te houden gedurende het jaar. Als ouder zult u niet veel merken van deze acties, deze worden meestal gedraaid door (ex-)leiding, bestuursleden en oudere leden. Een actie waar u sowieso tegenaan loopt is natuurlijk de Grote Club Actie, die elk najaar weer gehouden wordt. Wij verzoeken u als ouder dan ook om uw kind te stimuleren om toch flink wat loten te verkopen. 

De meeste afdelingen vragen een aparte bijdrage voor het zomerkamp en weekendkampen en soms voor hele bijzondere opkomsten. Dat laatste is meer uitzondering dan regel. Deze bijdragen worden door de afdelingen zelf geïnd en bijgehouden.

Al deze inkomsten worden voor vele doeleinden gebruikt, natuurlijk worden er de wekelijkse opkomsten van georganiseerd, het wordt gebruikt voor het aanschaf en onderhoud van de vele (spel)materialen waarover wij beschikken, het gebouw en het terrein worden er van onderhouden , er worden cursussen van betaald voor de leiding en een klein gedeelte gaat naar Scouting Nederland.

Kortom van het kleine beetje contributie, wordt dus heel veel gedaan!
  

 
Automatische Incasso

 Om de kosten en administratieve last laag te houden, maakt onze groep gebruik van automatische incasso voor de betaling van contributie. Het incassoformulier is onderdeel van het inschrijfformulier.
 

 
Aanmelding/afmelding

Aanmeldingen via de leiding aan het secretariaat middels het inschrijfformulier.

Afmeldingen dienen schriftelijk (bijv. per email) te worden doorgegeven aan het groepssecretariaat (secretariaat@scoutingerasmus.nl)

Heeft u nog vragen over de contributie of de wijze van betaling? Stuur dan een mail naar:penningmeester@scoutingerasmus.nl